Audyty energetyczne

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i rozwoju niskoemisyjnego. Ofertę wsparcia merytorycznego dotyczącego oszczędności energii kierujemy do jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Opracowujemy audyty energetyczne domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. Audyty energetyczne sporządzamy na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW, premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Przeprowadzamy audyty energetyczne domów jednorodzinnych w celu uzyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. Każdy audyt energetyczny wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań określonych w regulaminach poszczególnych konkursów.

Audyty energetyczne
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt >>